彩神ll软件

2018
  发表年度 作者 论文题目 刊物名称
  2018
  Yang, Y. Q.; Pu, L. J.; Wang, Q.; Wang, Z.; Pang, Z. P.; Long, Y. H.
  SOCIOBIOLOGY
  2018
  Huang, Huichang; Wang, Feifei; Yang, Enzhuo; Wang, Honghai; Gao, Peng; Shen, Hongbo
  EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE
  2018
  Hao, Weiming; Xu, Xia; Shi, Haifeng; Zhang, Chiyu; Chen, Xiaoxiang
  EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH
  2018
  Vadde, Kiran Kumar; Wang, Jianjun; Cao, Long; Yuan, Tianma; McCarthy, Alan J.; Sekar, Raju
  WATER
  2018
  Guo, Jingao; Mondal, Moumita; Zhou, Dongming
  HUMAN VACCINES & IMMUNOTHERAPEUTICS
  2018
  Chen, Xin; Duo, Lin; Ye, Mei; Zhang, Chiyu; Zheng, Yong-Tang
  VIROLOGICA SINICA
  2018
  Jiu, Yaming
  BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
  2018
  Tian, Yuan; Gao, Ning; Ni, Qi; Mao, Yinhe; Dong, Danfeng; Huang, Xinhua; Jiang, Cen; Li, Zhen; Zhang, Lihua; Wang, Xuefeng; Peng, Yibing; Chen, Changbin
  FEMS YEAST RESEARCH
  2018
  Gao, Xiujie; Wen, Yingfen; Wang, Jian; Hong, Wenxin; Li, Chunlin; Zhao, Lingzhai; Yin, Chibiao; Jin, Xia; Zhang, Fuchun; Yu, Lei
  BMC INFECTIOUS DISEASES
  2018
  Liang, Huabin; Yang, Ruoheng; Liu, Zhihua; Li, Min; Liu, Haitao; Jin, Xia
  PLOS ONE
  2018
  Li, Min; Zhao, Lingzhai; Zhang, Chao; Wang, Xin; Hong, Wenxin; Sun, Jin; Liu, Ran; Yu, Lei; Wang, Jianhua; Zhang, Fuchun; Jin, Xia
  PLOS ONE
  2018
  Li, Shanshan; Yu, Xiaoyu; Wu, Wenjuan; Chen, Daniel Z.; Xiao, Ming; Huang, Xinhua
  MICROBIOLOGICAL RESEARCH
  2018
  Wang, Xiang; Fu, Qiong; Song, Rui; Duan, Bowen; Bergquist, Robert; Xu, Jing; Li, Shizhu; Zhou, Dongming; Qin, Zhiqiang
  PARASITE IMMUNOLOGY
  2018
  Sang, Xuesong; Chen, Yihui; Chen, Wei; Xie, Jing; Meng, Guangxun; Zhong, Jin; Li, Taisheng; Lu, Ailing
  SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES
  2018
  Shi, Tianyun; He, Yanchao; Sun, Wei; Wu, Yi; Li, Ling; Jie, Zhijun; Su, Xiao
  MOLECULAR IMMUNOLOGY